• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Een brainstorm over een probleem als aanleiding voor een initiatief

In een hogeschool is al jaren een tekort aan stageplekken voor een bepaalde opleiding. De directie besluit een aantal creatieve medewerkers en studenten te vragen om een brainstorm te houden over de vraag hoe het tekort aan stage-plekken kan worden opgelost. Tijdens de brainstorm komt het idee naar voren om een campagne richting bedrijven te starten. Een van de afdelingshoofden neemt vervolgens het initiatief om dit idee nader te onderzoeken.

 

Een onderzoeksrapport als aanleiding voor een initiatief 

Een wethouder en een aantal ambtenaren in een middelgrote stad bespreken een onderzoeksrapport over de toegenomen werkeloosheid in de stad. Het blijkt dat de binnenstad wel een grote bijdrage levert aan de werkgelegenheid, maar deze stagneert en is ten opzichte van enkele vergelijkbare steden relatief laag. Dit sluit aan bij andere rapporten over de matige bereikbaarheid, de ontevredenheid van bewoners over vuil op straat en het geringe aantal evenementen. Het idee ontstaat om op verschillende fronten te gaan werken aan een aantrekkelijker binnenstad, zodat er meer werkgelegenheid zal ontstaan. De ambtenaren werken het idee verder uit tot een initiatief.

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!