• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Het werken aan maatschappelijke projecten en programma’s kent in hoofdlijnen drie krachten. Sterk gegeneraliseerd hebben die de volgende verhouding tot een maatschappelijke opgave:

  • Politiek/bestuur (incl. directie) hebben een oriëntatie gericht op het behoud van de eigen machts- en gezagspositie, impact op het imago is belangrijk, tijdshorizon is relatief ‘korte termijn’ (nl. die van verkiezingen en belang van aandeelhouders);
  • Partijen in de samenleving hebben een oriëntatie op eigen belangen en worden geleid door daarvan afgeleide opvattingen, die men “nu” gerealiseerd wil zien’
  • De mensen die werkzaam zijn in organisaties zijn gericht op de rechtmatigheid (het voldoen aan (interne) regels) en duurzame ontwikkeling (in de zin van het goed beschouwen van alle verschillende aspecten), zij worden primair geleid door inhoudelijke kwaliteit en professionaliteit, hun tijdshorizon is meer gericht op de lange termijn.

De project- of programmamanager en zijn of haar team zijn bij maatschappelijke opgaven te zien als ‘regievoerders’ die bemiddelen tussen deze maatschappelijke krachten. Ook al werken zij in opdracht van een bestuur en werken ze bij de ambtelijke organisatie om succesvol te zijn zal een project- of programmamanager tot al deze maatschappelijke krachten onafhankelijk en bemiddelend moeten verhouden.

Figuur: Project- en programmamanagers zijn regievoerders in een maatschappelijk krachtenveld

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!