• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Het effectief aanpakken van maatschappelijke projecten en programma's gaat gepaard met verschillende uitdagingen, bijvoorbeeld:

 • Hoe krijg je voldoende draagvlak voor het resultaat of doel dat je wilt realiseren?
 • Welke inspanningen zijn allemaal nodig voor het bereiken van je resultaat of doel?
 • Hoe zorg je ervoor dat verschillende partners met soms tegenstrijdige belangen hun kennis en uitvoeringskracht in samenwerking productief inzetten voor dat resultaat of doel?
 • Hoe zorg je voor een voorspoedide voortgang als zich tegenslagen voordoen

Er zijn veel projecten en programma’s waarin bovenstaande uitdagingen uitstekend opgepakt worden. Ook zijn er veel voorkomende lastige situaties. Het boek Effectief project- en programmamanagement geeft je inzicht in de succesfactoren en in hoe je lastige situaties kunt voorkomen of oplossen. Het bijbehorende werkboek op deze site biedt extra hulpmiddelen, formats en praktijkvoorbeelden. 

 

Succesfactoren en knelpunten in de praktijk

Voorbeelden van veelvoorkomende knelpunten zijn waar het boek en deze site je bij kunnen ondersteunen: 

 • Niet iedereen die nodig is voor het resultaat of doel is enthousiast 
 • Terwijl een project of programma al loopt, raken er nieuwe mensen betrokken die vanuit hun visie en ideeën de in gang gezette aanpak ter discussie stellen.
 • Verschillende partners houden vast aan de eerder gezamenlijk vastgestelde aanpak, ondanks een verandering in omstandigheden of ondanks nieuwe ideeën. 
 • Partners vinden elkaar in een mooie visie, maar voeren de afgesproken acties niet uit.  
 • Een project of een programma is een dekmantel om activiteiten voort te kunnen zetten die iet nodig zijn voor het beoogde resultaat of doel. 
 • Een opdrachtgever is niet aanspreekbaar of bemoeit zich juist te gedetailleerd met de uitvoering. 
 • Na een stevige discussie voelt een van de partners zich niet gerespecteerd door een ander, maar die weigert of is niet in staat om het uit te praten. 
 • Tijdens de uitvoering blijkt de opgave toch omvangrijker dan vooraf ingeschat.  
 • Een bestuurder wil vooral op korte termijn zichtbare resultaten, terwijl de opgave om een aanpak van lange adem vraagt. 

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!