• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De onderstaande figuur geeft schematisch weer hoe de voorspelbaarheid van een traject samenhangt met de gekozen werkvorm:

 

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!