• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Onder creërend luisteren hebben we gezien dat je door bewust een constructief filter te kiezen in wat mensen zeggen aanknopingspunten vindt voor het doel dat je wilt bereiken. Vaak is alleen maar luisteren niet genoeg. Je moet ook iets zeggen! In het voorbeeld Creërend luisteren bevordert samenwerking boekte de projectmanager voortgang door vragen te stellen die steeds aanhaken op een klein constructief glimpje in het gemopper van de collega. 

 

Glimpjes horen

Het is altijd mogelijk dat er mensen zijn die denken dat iets niet kan of die zich het resultaat of doel van een project of programma nog niet kunnen voorstellen. Om zulke mensen mee te krijgen is het nodig dat je energie niet verloren gaat aan onvruchtbare discussies over óf het kan en óf het duidelijk genoeg is. Hun houding kan alleen veranderen als jij in hun woorden de ‘haakjes’ of ‘glimpjes’ hoort die wél aansluiten bij het beoogde doel of resultaat en jij die vervolgens zodanig kunt benoemen dat zij ze zelf herkennen als glimpjes van een nieuwe werkelijkheid die jullie samen kunnen realiseren. Er is sprake van een ‘glimpje’ als er een of meer woorden gezegd worden die in de richting van het beoogde doel of resultaat wijzen. Het luisteren naar haakjes of glimpjes is ‘creërend luisteren’.

 

Je visie delen: een voorbeeld

Door in de woorden van mensen de glimpjes of haakjes te horen die aansluiten op het doel dat jij wilt bereiken, kun je een begin maken met mensen daarmee te verbinden. vervolgens kun je een stukje van jouw visie delen en zo proberen dat glimpje voor je gesprekspartner groter te maken. Dit wordt het meest duidelijk aan de hand van een concreet voorbeeld Glimpjes herkennen en groter maken.

  

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op.

Wil je meer weten over hoe je maatschappelijke opgaven effectief aanpakt, dan is het boek Effectief project- en programmamanagement iets voor jou. Naast een gedegen aanpak bevat het boek veel praktijkinzichten en meer voorbeelden.