• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

We sluiten aan op uw vraag en situatie. Vide Advies stelt u vragen, denkt met u mee over inhoud en processtappen en reikt adviezen aan waardoor u uw doel kunt bereiken. 

 De inzet van Vide Advies kenmerkt zich door:

 • Helder en scherp luisteren
 • Tot de kern doordringen en verbanden overzien
 • Intelligente procesregie
 • Commitment aan het realiseren van uw doel

 

Voorbeeld-opdrachten 

 • Doorstart Programmatische aanpak Duurzaamheid, Gemeente Leiden
 • Begeleiding en advisering Startnotitie Omgevingsvisie, Gemeente Goeree-Overflakkee
 • Organisatie-ontwikkeling Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Leiden
 • Besturing en organisatie Chroom-6 projecten, RIVM
 • Onderwijskansenbeleid, Gemeente Leiden
 • Visie collectiebeleid, Bibliotheek Aanzet
 • Klimaatadaptatiestrategie, Gemeente Leiden
 • Programmaplan Implementatie Omgevingswet, Rijkswaterstaat
 • Uitvoeringsprogramma Groen, Provincie Zuid-Holland
 • Doorontwikkeling Programma Binnenstad, Gemeente Leiden
 • Gebiedsvisie en programmaplan Havengebied Middelharnis, Gemeente Goeree Overflakkee
 • Sturingsmodel realisatie EHS, Provincie Zuid-Holland
 • Doorontwikkeling teams Beleid en Planontwikkeling, Hoogheemraadschap Rijnland
 • Begeleiding Organisatie-ontwikkeling, Bibliotheek AanZet
 • Programmadefinitie Effectieve inzet basisregistraties, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Integraal programma Preventie, Gemeenten Weert, Nedeweert en Leudal
 • Professionalisering programmamanagement, Waterschap Rivierenland
 • Programmaplan Sport, Gemeente Leiden
 • Ontwikkeling team Onderwijs, Gemeente Leiden

 

Contact

Vide Advies gaat graag met u in gesprek om samen te bepalen met welke ondersteuning u in uw specifieke situatie gebaat bent. Klik hier om geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen.