• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Een goed ontworpen en begeleide bijeenkomst levert meer op. De ervaring en expertise van Vide Advies zorgt ervoor dat de essentiële onderwerpen besproken worden, alle deelnemers hun bijdrage kunnen leveren en er aan het einde van de bijeenkomst concrete resultaten en afspraken zijn waarmee de beoogde doelen daadwerkelijk worden bereikt. 

De inzet van Vide Advies kenmerkt zich door:

 • Helder en scherp luisteren
 • Tot de kern doordringen en verbanden overzien
 • Intelligente procesregie
 • Commitment aan het realiseren van uw doel

 

Voorbeeld-opdrachten

 • Het begeleiden van bijeenkomsten is bijna altijd ook onderdeel van strategische advisering
 • Evaluatiebijeenkomst gezamenlijke inkoop Jeugd en WMO, Regio Oost-Veluwe Midden-IJssel
 • Kick-off Focusgroepen en programmatische aanpak, Bibliotheek Eindhoven
 • Evaluatie programma Strafrecht, Raad voor de Kinderbescherming 
 • Teamontwikkeling Programma Groen, Provincie Zuid-Holland
 • Werkdagen managementteam, Bibliotheek Eindhoven
 • Meerjarenbeleidsprogramma, Cubiss
 • Werkdag managementteam, Cubiss
 • Start-up programma Veiligheid, de Raad voor de Kinderbescherming
 • Werkplan Windenergieteam, ProvincieZuid-Holland
 • Programmaplan Samenwerking jeugdzorg, Regio Oost-Veluwe Midden-IJssel
 • Start-Up Project Gezamenlijke inkoop, Regio Oost-Veluwe Midden-IJssel
 • Start-Up Toezicht en handhaving, Regio Oost-Veluwe Midden-IJssel
 • Innovatie-bijeenkomsten,  Bibliotheek Midden-Brabant
 • Teamontwikkelingsdag, Regio Amersfoort
 • Start-Up Programma Ondernemerschap, Bibliotheek Midden-Brabant
 • Teamontwikkeling Juridische adviseurs, Raad voor de Kinderbescherming
 • Professionalisering Programmamanagement, Raad voor de Kinderbescherming
 • Evaluatie programma Stelselwijziging, Raad voor de Kinderbescherming

 

Contact

Vide Advies gaat graag met u in gesprek om samen te bepalen met welke ondersteuning u in uw specifieke situatie gebaat bent. Klik hier om geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen.