• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

In de training gebruiken we scènes en personages van Shakespeare als spiegel voor regievoering in complexe praktijksituaties. Maar hoe gaat precies in zijn werk? Op welke manier gaat het overtuigen van de koopman van Venetië om af te zien van zijn recht om een pond vlees uit zijn zakenpartner te snijden jouw effectiviteit vergroten? Hieronder meer over de concrete werkvormen in de training en hoe deze jouw effectiviteit ècht kunnen vergroten.

 

Waarom is juist Shakespeare behulpzaam bij regievoering en beïnvloeding?

Regievoering en beïnvloeding zijn nodig als een beoogde verandering niet vanzelf gaat. Een organisatie wil bijvoorbeeld op een nieuwe manier gaan werken en wil bestaande inefficiënte en ineffectieve patronen doorbreken. De beoogde verandering gaat niet vanzelf omdat er ook mensen/organisaties zijn met andere belangen of mensen kunnen zich de verandering nog onvoldoende voorstellen. Om iemand mee te krijgen is het nodig de belevingswereld (en belangen) van een ander te doorzien en moeten jouw voorstellen aansluiten bij de belevingswereld van je gesprekspartner. Vaak zijn veranderopgaves zo complex dat dit niet makkelijk is.

Doordat de personages van Shakespeare zulke diepgewortelde belangen en belevingswerelden hebben, vormen ze –mede door de hoge kwaliteit van Shakespeare’s werk- waardevol oefenmateriaal. Deelnemers moeten diep gaan in hun inlevingsvermogen om recht te doen aan de belevingswereld van de personages èn ze moeten diep gaan in hun stevigheid en overtuigingskracht om de welbespraakte personages niet alleen te begrijpen, maar ook nog van koers te laten veranderen. Hoe gebeurt dit concreet tijdens de training?

 

Voorbeeld werkvorm 1: Beïnvloeding van een personage

Na enige voorbereidende oefeningen gaan deelnemers in gesprek met een personage van Shakespeare. Timon Blok speelt een scène waarin de situatie en de intensiteit van de koopman van Venetië, Shylock, voelbaar gecreëerd wordt. Deelnemers kruipen vervolgens in de rol van bemiddelaar namens het stadsbestuur en krijgen de opdracht in gesprek te gaan met Shylock om hem te laten afzien van zijn recht om een pond vlees uit zijn zakenpartner te snijden. Shylock is een jood en voelt zich al jaren gediscrimineerd en vernederd. Met dit contract haalt hij zijn gram. Shylock is dus diep gekwetst, maar hij is ook slim. Opportunistische pogingen tot begrip om hem om te krijgen doorziet hij direct. Deelnemers kunnen slechts succes boeken als zij authentiek contact maken met de gekwetstheid van Shylock en wat hem drijft en op het juiste moment een voorstel weten te formuleren waar Shylock in geïnteresseerd kan zijn.

In de praktijk begint een deelnemer die op enig moment vastloopt. De andere deelnemers geven feedback en de trainers maken zichtbaar op welk moment in het gesprek wellicht een andere insteek tot meer succes zou leiden. Vervolgens gaat de volgende deelnemer verder. De pogingen van meerdere deelnemers kunnen nodig zijn om een succesvolle beïnvloeding op dit complexe karakter voor elkaar te krijgen.

 

Voorbeeld werkvorm 2:  Inspireren kun je leren

Deelnemers bereiden een korte pitch voor waarin zij anderen inspireren voor een werkopdracht zodanig dat die anderen bereid zijn in actie te komen. De deelnemers doen deze pitch en krijgen gestructureerd feedback, eerst van de trainers, daarna ook van elkaar. Vervolgens speelt Timon de scène waarin Henry V zijn volledig gedemotiveerde troepen weer op de been krijgt. De Engelsen zijn omsingeld door de Fransen en gaan een zeker ondergang tegemoet. Desondanks weet Henry V zijn manschappen zodanig toe te spreken dat ze geïnspireerd zijn voor de strijd (en zelfs winnen). We maken zichtbaar welke elementen in deze toespraak verantwoordelijk zijn door dat effect. Deelnemers verrijken hun eigen pitch vervolgens met deze nieuwe inzichten en doen de pitches nogmaals, zodat alle deelnemers ervaren dat zij op elk moment – hoe uitzichtloos de situatie ook lijkt te zijn- in staat zijn hun teamgenoten, collega’s of partners te inspireren tot actie-bereidheid.

 

Naast deze werkvormen, zijn er nog andere personages en werkvormen die wij voor deze de training hebben ontwikkeld. Zo onderzoeken en ervaren we in verschillende scènes het brede spectrum van soorten interventies om regie te voeren of te beïnvloeden. We ervaren hoe een listige spreker zijn werkelijke drijfveren voor ons kan verhullen (en hoe wij toch kunnen leren daar doorheen te kijken). We passen de overgave van Romeo toe op de wijze waarop wij onze waardering naar anderen uitspreken.

 

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen of heeft u nog vragen neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden uw vragen graag en informeren u over waar en wanneer de eerstvolgende training zal plaatsvinden.